Obchodní podmínky

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Objednání focení

 • objednat se lze pouze e-mailem nebo telefonicky, přičemž u druhého způsobu se zaručuje nejrychlejšího způsobu rezervace vhodného termínu
 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem
 • objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady
 • rezervace svatebního focení přichází v platnost po zaplacení zálohy

Objednací lhůta

 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – cca 2 týdny před plánovaným termínem focení
 • novorozenecké focení si zarezervujte ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá po samotném porodu ještě z porodnice

Zrušení rezervace

 • pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem

Náhradní termín

 • klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů
 • také se může stát, že již žádný vhodný termín na focení (zejména u novorozeneckého) mít nemusí

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Cena služeb

 • cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků, je podrobně uvedena na webových stránkách

Zálohy

 • u nesvatebního focení zálohu nepožaduji
 • u svatebního focení si účtuji zálohu 4000Kč-6000Kč dle zvoleného balíčku
 • záloha je nevratná
 • záloha je nepřenosná na jiný termín

Splatnost cen

 • cena za vybraný nesvatební fotobalíček je splatná v den focení
 • cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy či tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním
 • nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena
 • doplatek svatebního focení je splatný v den předání díla v hotovosti, nebo převodem na účet do 7 dnů od předání díla

FOTOGRAFOVÁNÍ

Ateliérové focení

 • do ateliéru je zákaz vstupu zvířat

Exteriérové focení

 • lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení
 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín
 • účtuji si cestovné 5Kč/km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa

Doba focení

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku
 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení
 • opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit
 • v průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je zakázáno pořizovat jakýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Výběr fotografií

 • fotograf vybírá fotografie k úpravě sám

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta fotografií

 • doba dodání nesvatebních fotografií je do 2 týdnů od pořízení fotografií
 • pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez nervů pro obě strany
 • upravené fotografie neobsahují fotografovo logo
 • doba dodání fotografií u svatebního fotografování je 4 týdny od svatby
 • v případě nenadálých skutečností si vyhrazuji tuto lhůtu o 2 týdny prodloužit

Předání fotografií

 • hotová nesvatební zakázka bude doručena klientům v elektronické verzi prostřednictvím uloz.to na jejich emailovou adresu
 • svatební zakázku, či tištěné fotografie si zákazník může vyzvednout v ateliéru, případně lze doručit zásilkou prostřednictvím České pošty

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát fotografií

 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v rozlišení použitelném i pro velkoformátový tisk
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI !!!

Retuše

 • u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance
 • u novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže. Také se sjednotí pleť
 • speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, zeštíhlení postavy, čouhajících ramínek či faldíků atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 200,- za fotografii
 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

 • fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů
 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku
 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky

Archivace fotografií

 • všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)
 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby
 • odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku
 • pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s fotkami, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím uloz.to nebo zaslat nový usb flash disk za příplatek 350 Kč + poštovné dle tarifu ČP

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 • Využitím mých služeb souhlasíte také se zveřejněním fotografií v mém portfoliu, na sociálních sítích, nebo na mých webových stránkách. Pokud si klient nepřeje být zveřejněn, je třeba tuto skutečnost sdělit fotografovi.

AUTORSKÁ PRÁVA

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy