Obchodní podmínky

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Objednání focení

 • objednat se lze pouze e-mailem nebo telefonicky, přičemž u druhého způsobu se zaručuje nejrychlejšího způsobu rezervace vhodného termínu
 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem
 • objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady
 • rezervace svatebního focení přichází v platnost po zaplacení zálohy

Objednací lhůta

 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – cca 2 týdny před plánovaným termínem focení
 • novorozenecké focení si zarezervujte ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá po samotném porodu ještě z porodnice

Zrušení rezervace

 • pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem

Náhradní termín

 • klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů
 • také se může stát, že již žádný vhodný termín na focení (zejména u novorozeneckého) mít nemusí

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Cena služeb

 • cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků, je podrobně uvedena na webových stránkách

Zálohy

 • u nesvatebního focení zálohu nepožaduji
 • u svatebního focení si účtuji zálohu 4000Kč-6000Kč dle zvoleného balíčku
 • záloha je nevratná
 • záloha je nepřenosná na jiný termín

Splatnost cen

 • cena za vybraný nesvatební fotobalíček je splatná v den focení
 • cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy či tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním
 • nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena
 • doplatek svatebního focení je splatný v den předání díla v hotovosti, nebo převodem na účet do 7 dnů od předání díla

FOTOGRAFOVÁNÍ

Ateliérové focení

 • do ateliéru je zákaz vstupu zvířat

Exteriérové focení

 • lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení
 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín
 • účtuji si cestovné 5Kč/km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa

Doba focení

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku
 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení
 • opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit
 • v průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je zakázáno pořizovat jakýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Výběr fotografií

 • fotograf vybírá fotografie k úpravě sám

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta fotografií

 • doba dodání nesvatebních fotografií je do 2 týdnů od pořízení fotografií
 • pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez nervů pro obě strany
 • upravené fotografie neobsahují fotografovo logo
 • doba dodání fotografií u svatebního fotografování je 4 týdny od svatby
 • v případě nenadálých skutečností si vyhrazuji tuto lhůtu o 2 týdny prodloužit

Předání fotografií

 • hotová nesvatební zakázka bude doručena klientům v elektronické verzi prostřednictvím uloz.to na jejich emailovou adresu
 • svatební zakázku, či tištěné fotografie si zákazník může vyzvednout v ateliéru, případně lze doručit zásilkou prostřednictvím České pošty

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát fotografií

 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v rozlišení použitelném i pro velkoformátový tisk
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI !!!

Retuše

 • u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance
 • u novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže. Také se sjednotí pleť
 • speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, zeštíhlení postavy, čouhajících ramínek či faldíků atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 200,- za fotografii
 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

 • fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů
 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku
 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky

Archivace fotografií

 • všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)
 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby
 • odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku
 • pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s fotkami, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím uloz.to nebo zaslat nový usb flash disk za příplatek 350 Kč + poštovné dle tarifu ČP

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 • Využitím mých služeb souhlasíte také se zveřejněním fotografií v mém portfoliu, na sociálních sítích, nebo na mých webových stránkách. Pokud si klient nepřeje být zveřejněn, je třeba tuto skutečnost sdělit fotografovi.

AUTORSKÁ PRÁVA

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.